Schemat podłączeń serwera

Na schemacie przedstawiono przykładowy opis wejść i wyjść IO-Server Comexio:

 

 

Na poniższym schemacie przedstawiono uproszczony schemat blokowy przykładowego systemu inteligentnego budynku: