Projektowanie instalacji

COMEXIO Planner

Wszystkie funkcje systemu Comexio można bez trudu zaplanować w dedykownym bezpłatnym programie do planowania Comexio Planer. Planer Comexio jest doskonałym narzędziem do planowania i projektowania systemu automatyki budynkowej w oparciu o urządzenia Comexio. Wszystkie funkcje systemy Comexio można bez trudu zaplanować w dedykownym bezpłatnym programie do planowania Comexio Planer. Planer jest doskonałym narzędziem do planowania, projektowania i dokumentowania systemu automatyki budynku. Pozwala stworzyć tylko możliwe instalacje. Bezpieczne programowanie na wirtualnym serwerze IO-Server. Zdalny dostęp umożliwia konfigurowanie o monitorowanie z dowolnego miejsca. Korzystając z szybkiego narzędzia do planowania, można przygotować w krótkim terminie ofertę lub szczegółowy projekt z listą urządzeń. Można utworzyć listę urządzeń lub dokumentację w ciągu zaledwie kilku minut.

Comexio Planer:

– szczegółowy plan             
– tworzenie listy elementów systemu             
– szczegółowy plan złączy             
– przypisanie obwodów             
– widok wszystkich stworzonych projektów

Stosując Comexio Planer można zaoszczędzić do 70% czasu potrzebnego na zrobienie planów i dokumentacji.

PLANER w 4 krokach:

Krok 1 – w prosty i szybki sposób rysujemy obrys budynku (budynek można powielać za pomocą kilku kliknięć, należy wybrać liczbę pięter i narysować plan piętra)

Krok 1 - obrys budynku, mieszkania

Krok 2 – obrys budynku dzielimy na pomieszczenia

Krok 2 - podział na strefy / pomieszczenia

Krok 3 – pomieszczeniom przypisujemy funkcje automatyki (przeciągamy ikony). Można również zaznaczyć obwody konwencjonalne lub dodać urządzenia innych systemów takich jak KNX czy EnOcean (w podsumowaniu widoczne będą jak „inne urządzenia”)

Krok 3 - przypisanie funkcji do pomieszczeń

Krok 4 – na podstawie wprowadzonych danych (krok 1-3) automatycznie zostaje utworzona dokumentacja projektu: zestawienie urządzeń, zestawienie obwodów, schematy złączy, wykorzystanie wejśc i wyjść, wymagane miejsce w szafie elektrycznej, statystyki projektu

      Krok 4 - tworzenie dokumentacji / zestawienie