Podstawy programowania systemów inteligentnego budynku

SYSTEMY Z SERWEREM AUTOMATYKI, PROGRAMOWANE ZA POMOCĄ INTERFEJSU GRAFICZNEGO

Część 1. Sterowanie oświetleniem

Nowoczesne systemy inteligentnego budynku często opierają się na wykorzystaniu serwerów do zarządzania automatyką budynkową.
Okazuje się, że producenci często ułatwiają integratorom zaprogramowanie takich systemów, dając możliwość wykorzystania interfejsu graficznego do ich programowania. Podstawy programowania opartego na interfejsie graficznym przedstawię, wykorzystując jeden z dostępnych na rynku serwerów systemów automatyki budynkowej….. czytaj więcej